Tag:

Tình ca cho Nick và Norah Rachel Cohn David Levithan

  • Tình ca cho Nick và Norah

    Bạn đã bao giờ trải qua một đêm trong trạng thái tràn đầy hy vọng, đam mê, phấn khích với âm nhạc rồi sau đó...