• Gieo quẻ tuần 12/2

    Tâm trí Song Ngư hoàn toàn bị đắm chìm trong những cảm xúc tình yêu khi tuần mới gõ cửa.