Thứ sáu, 13/9/2013, 06:05 (GMT+7)

Những con ốc biển

Phân loại các con ốc, sò, sao biển qua hình dáng và màu sắc để xếp chúng thành hàng ngang hoặc hàng dọc nhé.

Twistic1-2307-1378960580.jpg

Lee Min

Ý kiến bạn đọc ()