Thứ năm, 15/4/2010, 09:23 (GMT+7)

Nếu loài vật hành động như người

Mèo đấu kiếm, chó câu cá, đười ươi làm việc trong văn phòng... Dưới đây là những bức ảnh hài hước của các con vật được nhân cách hóa nhờ kỹ thuật ghép ảnh. Ảnh trên Huanqiu.

1325202821n-523155-1368110040_500x0.jpg
1325202831n-617310-1368110040_500x0.jpg
1325202861n-166875-1368110040_500x0.jpg
1325202871n-587011-1368110040_500x0.jpg

untitled-1-683408-1368110040_500x0.jpg

1325202891n-661792-1368110040_500x0.jpg

13252028101n-960516-1368110040_500x0.jpg

13252028111n-755939-1368110041_500x0.jpg

13252028121n-185608-1368110041_500x0.jpg
13252028151n-837906-1368110041_500x0.jpg

13252028161n-836182-1368110041_500x0.jpg

13252028171n-164361-1368110041_500x0.jpg
13252028191n-268909-1368110041_500x0.jpg

13252028181n-850765-1368110041_500x0.jpg

13252028201n-363379-1368110041_500x0.jpg

13252028221n-640293-1368110042_500x0.jpg

Ý kiến bạn đọc ()