Thứ sáu, 7/2/2014, 10:53 (GMT+7)

Mùa xuân đầu tiên của Win

Mùa xuân năm nay với ba mẹ là một mùa xuân phát tài to vì ba mẹ đã có tài sản vô giá đó chính là bé Win của ba mẹ.

Xuân năm nay ba mẹ không cầu chúc điều gì to lớn cả, chỉ mong sao con của ba mẹ mau ăn chóng lớn, chơi ngoan ngủ giỏi để ba mẹ vui mừng nhé con yêu à.

photo-7-1391736760-2585-1391745139.jpg
1551693-644368612268652-105810-5956-4199
photo-14-1391737210-1516-1391745139.jpg
photo-13-1391737269-6158-1391745139.jpg
photo-12-1391737413-5215-1391745139.jpg
photo-11-1391737446-2131-1391745139.jpg
win-st-1391737681-2554-1391745140.jpg
photo-20-1391737747-8822-1391745140.jpg

Nguyễn Phương Trúc

Ý kiến bạn đọc ()