Con rơi Thành Long: 'Tôi muốn gặp bố, cần một lời giải thích'

Con rơi Thành Long: 'Tôi muốn gặp bố, cần một lời giải thích'

21:25 | 13/12

Ngô Trác Lâm nói cô không cần tiền của Thành Long, cũng không cần ông thừa nhận mình là con.