Quốc Cơ - Quốc Nghiệp diễn xiếc tại LHP Quốc tế Trung Quốc

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp diễn xiếc tại LHP Quốc tế Trung Quốc

22:09

Anh em nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp có màn diễn sức mạnh đôi tay tại LHP Quốc tế tổ chức ở Phúc Kiến, Trung Quốc.