Diệu Nhi 'đánh liều' làm liveshow sau 5 năm vào nghề

Diệu Nhi 'đánh liều' làm liveshow sau 5 năm vào nghề

10:29

Cây hài ăn khách làm chương trình riêng quy tụ nhiều khách mời nổi tiếng.