Thứ năm, 17/8/2017, 00:03 (GMT+7)

Hoa Trần nền tính với Việt Hoàn hơn sau khi theo 'nghiệp' hầu đồng

Trước đây, mỗi khi có việc gì, cô giận chồng đến cả tuần nhưng bây giờ, cô có thể bỏ qua ngay ngày hôm sau.

 Lam Trà - Trần Quang

Ý kiến bạn đọc ()