Thứ bảy, 19/11/2016, 00:01 (GMT+7)

Chữ cái đầu tiên trong tên gọi nói gì về bạn?

Hãy chọn chữ cái đại diện của bạn và xem đáp án!

chu-cai-dau-tien-trong-ten-goi-noi-gi-ve-ban
A, Ă, Â
chu-cai-dau-tien-trong-ten-goi-noi-gi-ve-ban-1
K
chu-cai-dau-tien-trong-ten-goi-noi-gi-ve-ban-2
R
chu-cai-dau-tien-trong-ten-goi-noi-gi-ve-ban-3
B
chu-cai-dau-tien-trong-ten-goi-noi-gi-ve-ban-4
L
chu-cai-dau-tien-trong-ten-goi-noi-gi-ve-ban-5
S
chu-cai-dau-tien-trong-ten-goi-noi-gi-ve-ban-6
C
chu-cai-dau-tien-trong-ten-goi-noi-gi-ve-ban-7
M
chu-cai-dau-tien-trong-ten-goi-noi-gi-ve-ban-8
T
chu-cai-dau-tien-trong-ten-goi-noi-gi-ve-ban-9
D, Đ
chu-cai-dau-tien-trong-ten-goi-noi-gi-ve-ban-10
N
chu-cai-dau-tien-trong-ten-goi-noi-gi-ve-ban-11
U
chu-cai-dau-tien-trong-ten-goi-noi-gi-ve-ban-12
E, Ê
chu-cai-dau-tien-trong-ten-goi-noi-gi-ve-ban-13
O, Ô, Ơ
chu-cai-dau-tien-trong-ten-goi-noi-gi-ve-ban-14
V
chu-cai-dau-tien-trong-ten-goi-noi-gi-ve-ban-15
G
chu-cai-dau-tien-trong-ten-goi-noi-gi-ve-ban-16
P
chu-cai-dau-tien-trong-ten-goi-noi-gi-ve-ban-17
X
chu-cai-dau-tien-trong-ten-goi-noi-gi-ve-ban-18
H
chu-cai-dau-tien-trong-ten-goi-noi-gi-ve-ban-19
Q
chu-cai-dau-tien-trong-ten-goi-noi-gi-ve-ban-20
Y
  Hà Thu tổng hợp
Ý kiến bạn đọc ()