Chủ nhật, 25/9/2016, 10:12 (GMT+7)

11 điều khác biệt giữa cha mẹ tốt và cha mẹ thông thái

Cha mẹ tốt thường đưa cho con câu trả lời, trong khi cha mẹ thông thái dạy con cách tìm kiếm câu trả lời.

11-dieu-khac-biet-giua-cha-me-tot-va-cha-me-thong-thai
11-dieu-khac-biet-giua-cha-me-tot-va-cha-me-thong-thai-1
11-dieu-khac-biet-giua-cha-me-tot-va-cha-me-thong-thai-2
11-dieu-khac-biet-giua-cha-me-tot-va-cha-me-thong-thai-3
11-dieu-khac-biet-giua-cha-me-tot-va-cha-me-thong-thai-4
11-dieu-khac-biet-giua-cha-me-tot-va-cha-me-thong-thai-5
11-dieu-khac-biet-giua-cha-me-tot-va-cha-me-thong-thai-6
11-dieu-khac-biet-giua-cha-me-tot-va-cha-me-thong-thai-7
11-dieu-khac-biet-giua-cha-me-tot-va-cha-me-thong-thai-8
11-dieu-khac-biet-giua-cha-me-tot-va-cha-me-thong-thai-9
11-dieu-khac-biet-giua-cha-me-tot-va-cha-me-thong-thai-10

Song Giang

Ý kiến bạn đọc ()