Train Wreck - chiếc môtô siêu tưởng

Thứ hai, 13/2/2012 17:36 GMT+7
0 0 chia sẻ

Nhà thiết kế Colby Higgins đã nảy ra ý tưởng độc đáo kết động cơ tàu hòa với khung sườn của một chiếc môtô.

Train Wreck

Mẫu Train Wreck do nghệ sĩ Colby Higgins thiết kế.

2trainwreck-619759-1368126157_500x0.jpg
3trainwreck-585867-1368126157_500x0.jpg
4trainwreck-262858-1368126157_500x0.jpg
5trainwreck-751507-1368126157_500x0.jpg
6trainwreck-850508-1368126157_500x0.jpg

Minh Sơn
Ảnh: Designlaunches

Ý kiến bạn đọc ()