• SCTV phát 4 kênh HD của K+

    Phí thuê bao khi sử dụng gói là là 125.000 đồng một tháng, được cộng thêm vào hóa đơn hiện tại của khách hàng sử dụng.