Thứ bảy, 6/11/2010, 01:00 (GMT+7)

Khoe tóc dài bên xe hơi

Trong triển lãm xe hơi với nhiều mẫu mới, những người đẹp mặn mà khoe mái tóc bồng bềnh.

trii-695513-1374413831_500x0.jpg
trii-1-260349-1374413832_500x0.jpg
trii-2-777871-1374413832_500x0.jpg
trii-3-369812-1374413833_500x0.jpg
trii-4-338304-1374413834_500x0.jpg
trii-5-931836-1374413834_500x0.jpg
trii-6-116769-1374413834_500x0.jpg
trii-7-492087-1374413835_500x0.jpg
trii-8-566566-1374413835_500x0.jpg
trii-9-333265-1374413836_500x0.jpg
trii-10-824910-1374413836_500x0.jpg
trii-11-696481-1374413836_500x0.jpg
trii-12-547643-1374413836_500x0.jpg
trii-13-489911-1374413837_500x0.jpg

Runi