Tag:

tin nhắn.

  • Anh lạnh lùng vậy sao

    Còn 12 tiếng nữa thôi là em sẽ giết chết đứa con trong bụng em ! Em phải làm sao đây. Em bế tắc thật...

  • Chưa thể quên anh...

    Anh! Em không muốn mỗi ngày trôi qua em phải chìm đắm trong vòng luẩn quẩn này và rồi khi không chịu được em lại...