Tag:

tiểu cảnh và ánh sáng xen kẽ nhau.polyadHoa tươi được kết thành nhiều hình khối