Tag:

tiếng sáo

  • Tiếng sáo phiêu bồng

    Tiếng gió đưa vi vút, đám cây rừng lao xao, kể lại câu chuyện cũ, người thổi sáo năm nào...