Tag:

Thương và hiểu

  • Thương và hiểu

    Hãy cố gắng sống tử tế với mình thì không cần nói lời xin lỗi ai. Vì khi đã phạm lỗi với người thì cũng...