Tag:

thương nhớ hương mùi

  • Thương nhớ hương mùi

    Phải chăng vì thế mà người Việt chọn cây mùi để thực hành nghi thức tắm Tất niên.