Tag:

thước dây

  • Làm xiếc với thước dây

    Với chiếc thước dây vốn rất mềm nhưng một người đàn ông có thể 'bắn' nó ra xa vài mét để mở cánh cửa, bắn...