Tag:

thuê đội đỡ tráp

  • Giá thuê đội nam, nữ bê tráp

    Số tiền thuê dao động 80.000- 100.000 đồng mỗi người (khu vực nội thành) và 150.000- 200.000 đồng mỗi người (đi tỉnh).