Tag:

thú uống trà

  • Earl Grey - tình yêu bé nhỏ

    Tôi mê mệt trà, hoàn toàn chẳng vì lý do tôi ở Thái Nguyên. Thậm chí, 18 năm đời tôi trọn vẹn thuộc về Thái...