Tag:

thoắt ẩn thoắt hiện

  • Thoắt ẩn thoắt hiện

    Thánh Peter canh giữ cổng trời nghe tiếng gõ cửa. Ông ra mở thì thấy một linh hồn, bỗng vụt anh ta biến mất.