Tag:

thịt b

  • Cơm rang bò nóng giòn

    Muốn cơm rang ngon và giòn, độc giả Thanh Bình khuyên bạn nên sử dụng cơm nguội là tốt nhất. Đồng thời, món cơm sẽ...