Tag:

thích chỗ nào

  • Thích chỗ nào

    Peter sắp được chích ngừa tê liệt lần thứ ba. Y tá hỏi cậu: "Lần này em thích chích ở chỗ nào?".