Tag:

Tháng hai

  • Tháng hai

    Tháng hai đi qua. Mùa xuân như là hờn dỗi. Mưa dầm dề lạnh cả nỗi cô đơn.