Tag:

Thái Đào

  • Nông dân làng Then chơi vĩ cầm

    Kết thúc công việc đồng áng, những nông dân làng Then, xã Thái Đào (Lạng Giang, Bắc Giang) lại tìm đến cây vĩ cầm để...