Tag:

teen đi cướp

  • Tè bậy, U50 bị 9X trấn lột

    Hai người đàn ông đang 'giải quyết' tại cầu Tình (Gia Lâm, Hà Nội) thì bị hai thanh niên xông tới, yêu cầu nộp 300.000...