Tag:

tắm trong bóng tối

  • Tắm trong bóng tối

    Một anh nông dân kia, được xóm làng cử đi tham dự buổi lễ về tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng hiệu quả.