Tag:

tâm trạng sĩ tử

  • Tâm trạng sĩ tử

    Từ lúc nhận đề đến lúc biết điểm là cả một quá trình thay đổi tâm lý có thể lý giải bằng các bài hát.