Tag:

tâm sự về cha

  • Tha thứ và chấp nhận

    'Tha thứ là một phần của hạnh phúc mà hiện giờ tôi đang có. Và ít ra trong khoảng thời gian còn lại của hai...