Tag:

sushi cat

  • Giúp chú mèo béo tìm sushi

    Bạn dùng chuột để di chuyển chú mèo sao cho chú ăn được nhiều miếng sushi nhất. Sau khi cho chú mèo ăn no sushi,...

  • Thử tài nhanh tay, nhanh mắt

    Trò chơi bao gồm nhiều phần nhỏ, bạn sẽ phải nhanh mắt tìm ra chú mèo đang trốn trong đống rơm hay lái máy bay...