Tag:

sự vô tâm

  • Tôi ghét sự im lặng

    Tôi ghét sự im lặng. Sự im lặng, đôi khi, không chỉ làm người ta khó chịu vô cùng mà trên hết, những đánh giá...