Tag:

sự im lặng

  • Im lặng để lắng nghe

    Không phải lúc nào chúng ta cũng chờ những câu trả lời hoặc những lời khuyên. Đôi khi chỉ im lặng lắng nghe, thế là...

  • Tôi ghét sự im lặng

    Tôi ghét sự im lặng. Sự im lặng, đôi khi, không chỉ làm người ta khó chịu vô cùng mà trên hết, những đánh giá...