Tag:

Stamps

  • 'Tem' đồng hồ trên cổ tay

    Ý tưởng dán đồng hồ như một con tem trên phong bì đã được Stamps cách điệu hóa để nó có thể dán ở bất...