Tag:

số mệnh.

  • Nước và Lửa (dự thi)

    Sau một năm anh theo đuổi, tôi nhận lời anh. Khi đó tôi vừa bước sang tuổi 20, bị gia đình phản đối vì năm...