Tag:

sinh vật tội nghiệp

  • Sinh vật tội nghiệp

    Bà mẹ và cô con gái đi shopping ở trung tâm thương mại. Bà nhìn thấy một chiếc áo lông thú tuyệt đẹp.