Tag:

sinh mạng

  • Tiền và một sinh mạng

    Ôi! Kiếp làm người đã khổ, làm đàn bà càng khổ và làm bệnh nhân thì lại càng khổ hơn.