Tag:

Sinh đôi

  • Sinh đôi

    Ba mẹ sinh ta chẳng phải một mà hai. Mình lớn lên từ bào thai của mẹ