Tag:

Shinning Show.

  • Quang Vinh suýt khóc khi hát

    Xuất hiện trong vai trò khách mời tại chương trình 'Shining Show' tháng 4 của Nguyễn Production, Quang Vinh với đôi mắt đỏ hoe, như...