Tag:

Serafin Villaran

  • Dành 20 năm tự xây lâu đài

    Để hiện thực hóa giấc mơ được sống trong lâu đài, ông Serafin đã dành 20 năm tự xây dựng dù không có kiến thức...