Tag:

sẽ quen dần

  • Sẽ quen dần

    Thầy bói xem chỉ tay một người đàn ông: "Nửa đầu cuộc đời, ông khổ sở vì thiếu tiền, sau đó sẽ đỡ hơn nhiều".