Tag:

Sau yêu sẽ là gì

  • Sau tình yêu sẽ là gì?

    'Không phải nữ nhi trên đời đều giống nhau sao? Yêu không được thì hận, hận đến tận cùng mới biết là vẫn còn yêu'.