Tag:

sao hollyood

  • Xế độ của sao

    Nổi tiếng và giàu có, các sao còn khẳng định đẳng cấp qua xế yêu, cả 2 bánh và 4 bánh.