Tag:

sáng tác gian nan

  • Sáng tác gian nan

    Nhạc sĩ kể: "Bài hát ru này tôi phải sáng tác 2 năm mới xong".