Tag:

rừng Amazon

  • Sống sót trong rừng Amazon

    Click để thả các hình khối giống cây nấm cho chúng tập hợp từ 4 hình khối giống nhau trở lên và biến mất. Nhiệm...