Tag:

rẻ như cho

  • Rẻ như cho

    Khách mua nói với chủ chiếc xe Cadillac: 'Tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy bà định giá chiếc xe có 50 USD, trong khi...