Tag:

quyết tâm.

  • Em sẽ đi

    Em và anh yêu nhau đã hơn 4 năm rồi. Với những người đang ở bên nhau, với những người có tương lai chung, thì...