Tag:

quên đi

  • Chưa thể quên anh...

    Anh! Em không muốn mỗi ngày trôi qua em phải chìm đắm trong vòng luẩn quẩn này và rồi khi không chịu được em lại...