Tag:

ProActive Guards

  • Công nghệ chống tràn của Kotex

    Công ty Kimberly-Clark cùng nhãn hàng Kotex vừa giới thiệu công nghệ chống tràn đột phá ProActive Guards sau 4 năm nỗ lực nghiên cứu.