Tag:

Piagio LX

  • Dập lửa cứu xe Piagio LX cháy

    Thấy xe máy Piagio LX do một thanh niên điều khiển bốc cháy trên phố, người dân đã xông vào giúp khổ chủ dập tắt...